Kontaktinfo

Nordcon Consulting

Heggeodden 12

1389 Asker

Norway

​​

Tel: + 47 458 51 528

​post@nordcon.no

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Google+ Icon

© 2013-2018 Nordcon Consulting

OM OSS

Nordcon Consulting er et bedriftsrådgivningsselskap med spesialkompetanse innenfor strategi og forretningsutvikling, produkt- og markedsutvikling, innovasjon, entreprenørskap og prosjektledelse.Vi er lokalisert i Asker, sentralt beliggende på Østlandet.

 

Våre bedriftsrådgivere har lang erfaring i fra ulike lederposisjoner i næringslivet, både fra nasjonal og internasjonal forretningsutvikling. Gjennom systematisk fokus på kompetanseutvikling og praktisk tilrettelegging, kan vi gjennom et nettverk av rådgivere tilby et faglig og kompetent miljø til våre kunder.

 

Alt vi gjør er knyttet til handling, og for oss er det kun handling som gjelder. Derimot har handling uten mål og mening ingen hensikt, og det blir derfor viktig å prioritere de riktige tingene. Derfor jobber vi systematisk med strategi og fornying hvor vårt fokusområde er nyskapning, forretningsutvikling og entreprenørskap.

 
 

hvordan kan vi hjelpe deg?

Aktivt engasjement i våre kunders hverdag er viktig for de verdier vi skaper sammen. Vi bistår bedrifter til å bli mer konkurransedyktige og lønnsomme, og starter prosessen med kartlegging av status for å avdekke forbedringspotensialet i bedriften. Etter dette iverksettes nødvendige tiltak for å utnytte de fortrinn som skaper økt lønnsomhet og konkurransekraft.

Vi jobber med følgende sentrale områder:

Strategiutvikling

En forutsetning for å lykkes og ha utvikling, er å sette og mål og ha en klar strategi for å nå målene. Vi bistår våre kunder i å definere klare og tydelige mål, for deretter å hjelpe til å meisle ut en strategi. I dette kan vi delta med å avklare hva som kreves for å få satt strategien ut i livet, det være seg analyse av markeder, behov for kapital og øvrige ressurser.

Innovasjon og entreprenørskap

Innovasjon er definert som "en ny eller bedre løsning som er så god at folk vil ta den i bruk". Vi legger til rette for kommersialisering av gode forretningsideer og bistår våre kunder med å bygge et solid fundament for utvikling og vekst i omgivelser som endrer seg i stadig raskere takt. Vi har et eget opplegg for coaching og mentoring for entreprenører.

Ledelse / Interimledelse / Prosjektledelse

De fleste bedrifter opplever kortere og lengre fravær hos ledende ansatte og at det ved oppsigelse tar tid å få på plass en ny person. Det kan også skje at virksomheten vokser, eller har under etablering et nytt forretningsområde og trenger økt kompetanse for en periode. Vi tar på oss prosjektledelse og ad hoc oppdrag for kortere perioder, og vi kan også bistå med å utarbeide kravspesifikasjon for den riktige permanente kandidat for jobben.

Ulike utfordringer kan føre til behov for å fylle en lederrolle i en overgangsfase. For å sikre kontinuitet, effektivitet og ro i en slik overgangsfase kan våre rådgivere gå inn og ta ansvar. Våre konsulenter er erfarne og høyt kvalifiserte. De har en etterspurt kombinasjon av konsulenterfaring og erfaring fra lederstillinger i offentlig og privat sektor, som gir en trygghet for at våre konsulenter selv har erfart de utfordringer kunden står ovenfor og å bruke denne erfaringen i en lederrolle. Vi har erfart hvor kritisk det er å få en midlertidig erstatter som har riktig kompetanse og rette egenskaper for å fylle en midlertidig lederrolle. De av våre konsulenter som engasjeres i interimledelses-oppdrag, har nøkkelferdighetr som er viktige for å kunne gå inn i en lederrolle og fungere fra “dag 1”. Dette er ferdigheter som:

  

  • Forretningsforståelse

  • Selvstendige og høy gjennomføringskraft

  • Evne til å tilpasse seg nye omgivelser raskt

  • Velutviklede sosiale ferdigheter

  • Tung faglig kompetanse innenfor sitt fagfelt

Markeds- og kundeutvikling

Markeds- og kundeutvikling handler om kunnskap og aktiv ledelse. Mange vi snakker med sier ”vi trenger ikke analyse eller kundeundersøkelser, vi snakker med kundene våre hver dag". Vi er enige i at det er viktig å snakke med kundene hver dag, men i forbindelse med aktiv ”kundeutvikling” er det nok viktig å gå langt mer systematisk til verks. Vi hjelper din bedrift med å utvikle en bevisst og gjennomarbeidet strategi for hvordan den verdifulle kunden skal utvikles og foredles.

Digitale medier

Utvikling og drift av strategisk tilstedeværelse i digitale medier, herunder websider/CMS, CRM & e-handelseplattformer, sosiale medier, database-applikasjoner og andre relevante kanaler.

Omstilling og organisasjonsutvikling

Vi har solid erfaring og kunnskap fra omstillingsprosesser og kan bistå våre kunder bredt i arbeidet med organisasjonsutvikling. Vi har et tett samarbeid med et anerkjent advokatfirma innen arbeidsrett.

​​

Kurs og foredrag

Vi gjennomfører utviklingsprogrammer, kurs og foredrag på oppdrag, og skreddersyr dette etter kundens behov.

GRÜNDER / ENTREPRENØR?

Har du en god idè, eller ønsker du bistand i din prosess mot etablering? Planlegger du et etablererkurs for en kommune  eller et område? TA KONTAKT for en uforpliktende samtale!